Medusa

Imag'in er importør av Medusa, Fairtrade hageskulptur produsert på Bali

Medusa februar 2022 Youtube video: https://youtu.be/ODAzJkrQF94